۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
نظرسنجی اداره تغذیه

دانشجویان گرامی

به منظور دریافت و ارزیابی نظرات شما عزیزان در جهت برنامه ریزی بهتر ارتقای سطح بهداشت و کیفیت غذای دانشجویی، خواهشمند است فرم ذیل را به دقت تکمیل و ارسال نمائید.

 

مدیریت امور دانشجویی-اداره تغذیه

 

مقطع تحصیلی : *


جنسیت : *

برنامه غذایی دانشگاه تا چه اندازه رضایت بخش است؟ : *


کیفیت غذای دانشجویی به صورت کلی تا چه اندازه رضایت بخش است؟ : *


کمیت غذای دانشجویی به صورت کلی تا چه اندازه رضایت بخش است؟ : *


رعایت بهداشت و نظافت سلف سرویس ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ : *


رعایت احترام و ادب کارکنان رستوران ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ : *