۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر

کسب رتبه

رتبه اول عملکرد شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۴ آذر
شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی کرمان موفق شد رتبه اول عملکرد شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور را کسب کند.
رتبه اول عملکرد شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
کارگاه هم اندیشی مسئولین شورای انضباطی دانشگاه با نمایندگان تشکل ها و کانون های دانشجویی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۴ آذر
کارگاه هم اندیشی مسئولین شورای انظباطی دانشگاه با نمایندگان تشکل ها و کانون های دانشجویی در سالن کنفرانس ساختمان صبا برگزار شد
کارگاه هم اندیشی مسئولین شورای انضباطی دانشگاه با نمایندگان تشکل ها و کانون های دانشجویی