۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

دکتر محسن بارونی
معاون دانشجویی و فرهنگی
تحصیلات               : دکتری تخصصی (Ph.D) اقتصاد سلامت

مرتبه علمی           : دانشیار

شماره تماس        : ۳۱۳۲۵۳۰۱-۰۳۴

دورنگار                 : ۳۱۳۲۵۲۹۲-۰۳۴

شماره اتاق           : ۵

پست الکترونیک :
 mohsenbarooni@gmail.com