۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

 

دکتر محسن بارونی

معاون دانشجویی و فرهنگی

تحصیلات : دکتری تخصصی (Ph.D) اقتصاد سلامت

 

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس۳۱۳۲۵۳۰۱-۰۳۴

دورنگار۳۱۳۲۵۲۹۲-۰۳۴

شماره اتاق: ۵

پست الکترونیک : mohsenbarooni@gmail.com