۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ شنبه ۲۰ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱ آذر   

 

 

 

 


 
 
غلامعباس نکونام 
مدیر امور دانشجویی 
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط زیست
شماره تماس : 2-31325301-034
دورنگار : 31325299-034
شماره اتاق : 5

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
محمود قربانی نژاد
مدیر امور فرهنگی
تحصیلات : کارشناسی ارشد ادبیات
شماره تماس : 2-31325301-034
دورنگار : 31325299-034
شماره اتاق : 5

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                         

 

 

 

محسن قلی زاده

مدیر تربیت بدنی

تحصیلات : کارشناسی ارشد تربیت بدنی

شماره تماس : 31325261-034

دورنگار : 31325299-034

مستقر در دفتر سالن ورزشی 9 دی                                                                         

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
محمد حسین یوسفی زرندی
مدیر امور اداری و عمومی
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
شماره تماس : 31325257-034
دورنگار : 31325299-034
شماره اتاق : سالن ورزشی 9 دی