۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ شنبه ۲۰ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان   
جلسات هفتگی

جلسه شورای مدیران - شنبه - ساعت ۱۰-۸ 
جلسه بررسی امور فرهنگی - دوشنبه - ساعت ۱۰-۸ 
جلسه اداره خوابگاه با مسئولین خوابگاهها - دوشنبه - ساعت ۱۰-۸  جلسات ماهیانه
 
جلسه کمیته اسکان - یک بار در ماه
 جلسه کمیته تغذیه - یک بار در ماه
 جلسه کمیته ناظر بر نشریات - یک بار در ماه
 جلسه کمیته ناظر بر تشکلها - یک بار در ماه
 جلسه کانون ها - یک بار در ماه
 جلسه تربیت بدنی - یک بار در ماه
 جلسه دانشگاه عاری از سوء مصرف مواد مخدر - یک بار در ماه
 جلسه بدوی انضباطی - یک بار در ماه
 جلسه تجدید نظر انضباطی دانشجویان - یک بار در ماه
 جلسه شورای ورزش - یک بار در ماه
 جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی - یک بار در ماه