۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ شنبه ۲۰ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۸ آبان   

افسانه دادور

کارشناس تربیت بدنی

تحصیلات : لیسانس تربیت بدنی

شماره تماس: ۳۱۳۲۵۲۶۲-۰۳۴ 

 

شرح وظایف:

 • کشف وشناسایی استعدادهای ورزشی دانشجویی.
 • تامین امکانات وآماده سازی فضاهای ورزشی خوابگاه ها وسایراماکن ورزشی دانشجویی
 • برنامه ریزیوبرگزاری و نظارت بر مسابقات درون دانشگاهیبرنامه ریزی،اجرا ونظارت برتمرین تیم های ورزشیبرنامه ریزی، تهیه ملزومات و برگزاری اردوهای آماده سازی تیم های اعزامی به مسابقات برون دانشگاهی.
 • اعزام تیم های ورزشی به مسابقات قهرمانی کشور والمپیادها.
 • هماهنگی جهت ایاب وذهاب دانشجویان به مکان های ورزشی درطول سال تحصیلی.
 • انعقادقرارداد با مربیان،داوران واماکن ورزشی سطح شهر.
 • تقدیرازبرگزیدگان مسابقات ورزشی دانشجویی.
 • ارزیابی ونظارت مستمربرفعالیت هاوفضاهای ورزشی ازطریق چک لیست های مربوطه وارائه بازخورد به مقامات بالاتر.
 • انجام اموراداری وپاسخگویی به مکاتبات.
 • انجام وتوسعه کلیه امور ورزشی بویژه ورزش های همگانی دانشجویی درراستای سلامت وپرکردن اوقات فراغت آنان.
 • برنامه ریزی واجرای تقویم ورزشی مسابقات درون دانشگاهی ودرون خوابگاهی وتهیه گزارش از برنامه های انجام شده و ارسال آنها به وزارتخانه