۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ شنبه ۲۰ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۸ آبان   

محسن قلیزاده

مدیر تربیت بدنی

تحصیلات:کارشناس ارشد تربیت بدنی 

شماره تماس:۳۱۳۲۵۲۶۱-۰۳۴

دورنگار: ۳۱۳۲۵۲۵۶-۰۳۴

vcs@kmu.ac.ir: پست الکترونیک 

     

شرح وظایف :
 

  • سازماندهی و هماهنگی امور تربیت بدنی با سایر واحدهای ذیربط به منظور فراهم نمودن بستر فعالیت های ورزشی دانشجویان.
  • اجرای برنامه های ورزشی در واحدهای دانشجویی خصوصاً دانشکده ها و خوابگاه های دانشجویی و مسابقات مختلف با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود و نیروهای لازم به منظور پر کردن اوقات فراغت دانشجویان و پرورش روح و جسم آنان.
  • نظارت بر حسن اجرای برنامه های ورزشی دانشجویان ( درون دانشگاهی ، استانی و کشوری ).
  • ارزیابی فعالیت های انجام شده در مقاطع زمانی مختلف جهت ارائه به مقامات مافوق و بهره برداری بهینه از نتایج آن جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی برنامه های آتی.
  •  
  •  پیگیری واخذ امکانات مالی و تجهیزات ورزشی از منابع داخلی دانشگاه، وزارتخانه و ... جهت بهره مندی هر چه بیشتر دانشجویان از این امکانات .