۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان   

 

 

داره تغذیه تأمین غذای سالم و بهداشتی و مطابق با نیازهای تغذیه ای دانشجویان را بر عهده دارد. در این راستا طبخ و توزیع ناهار در سلف سرویس دانشگاه و توزیع شام و صبحانه در خوابگاههای دانشجویی با نظارت این اداره انجام میگیرد.


سلف سرویس های دانشجویی زیر نظر این اداره عبارتند از :

۱ – سلف سرویس گلستان با ۱۳۰۰ متر مربع زیر بنا و آشپزخانه مجزا ( به عنوان سلف مرکزی در محل پردیزه دانشگاه و خوابگاه پسرانه گلستان)

۲ – سلف سرویس ۲۲ بهمن با ۷۵۰ مترمربع زیربنا و آشپزخانه مجزا (در محل خوابگاه دخترانه ۲۲ بهمن و مجاور با دانشکده دندانپزشکی)

۳ – سلف سرویس افضلی پور در محل بیمارستان افضلی پور(جهت تحت پوشش قرار دادن دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی مشغول به گذراندن واحدهای عملی در بیمارستان مذکور )