۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

هدایت مطهری زاده

رییس اداره تغذیه

تحصیلات       :فوق لیسانس مدیریت

شماره تماس: ۳۱۳۲۵۳۵۰   

شماره اتاق : ۶

 

شرح وظایف

-برنامه ریزی و نظارت بر کلیه اموراداره تغذیه

-انجام برنامه ریزی های بلند مدت در راستای سیستهای حوزه جهت ایجاد بهترین کیفیت و کمیت در مراحل تغذیه

-تنظیم و تدوین نهایی برنامه غذایی ( هفتگی–ماهیانه) متناسب با فصول و مناسبتها با توجه به نظرات دانشجویی و هزینه معاونت.

-نظارت ، ارزیابی عملکرد کارشناسان و کلیه پرسنل شاغل در اداره تغذیه

-ارائه راهکار و برنامه ریزی های لازم در جهت پیشبرد اهداف اداره تغذیه به سوی استاندارد سازی بیشتر با همکاری و نظر کارشناسان مربوطه .
-نظارت بر کلیه امور تغذیه سلف سرویس ها و مشکلات تغذیه ای دانشکده های اقماری

-هماهنگی با ادارات درون سازمانی و فراسازمانی در راستای پیشبرد اهداف اداره

 


 

 


مهدی غنجعلی پور

مسئول سلف سرویس

تحصیلات : فوق دیپلم

  شماره تماس    :۳۱۳۳۵۶۰۷

 

شرح وظایف

۱- نظارت دقیق بر عملکرد پرسنل اداره تغذیه در سلف سرویس بررسی گزارشات ارئه شده از طرف آنها در خصوص مشکلات سلف سرویس ها به صورت روزانه پیگیری و رفع مشکلات در حد ممکن و گزارش در خصوص موارد حل نشده یا هماهنگی لازم با مقام مافوق .

۲- نظارت دقیق بر کیفیت و کمیت مواد غذایی خریداری شده از طریق کارشناسان و پیگیری های لازم .

۳- شناسایی مشکلات مربوط به آشپزخانه و سلف سرویس اعم از تعمیرات وتأسیسات و پیگیری جهت حل مشکل .

۴- نظارت و پیگیریهای لازم در خصوص حمل و توزیع به موقع غذا در سلف سرویس ها و خوابگاه های سطح شهر

 


 


مریم ثقفی

کارشناس تغذیه

تحصیلات  :لیسانس

شماره تماس :۳۱۳۳۵۶۰۷

 

شرح وظایف

۱- نظارت و بازدید از آشپزخانه و سلف سرویس انبار و سردخانه ها به صورت روزانه و ساعتی

۲-تعویض مواد فاقد کیفیت مطلوب یا فاقد پروانه های لازم بهداشتی از جمله ماست،دوغ،میوه و ...

۳-توزین روزانه غذا و پیگیری مشکل کمیت غذا نظارت بر نحوه پخت غذاها

۴-رسیدگی به اعتراضات و شکایات دانشجویان در زمینه کیفیت و کمیت غذا و هم چنین بهداشت غذا ،محیط و پرسنل توزیع کننده

۵-تهیه آنالیز برخی از غذاها

۶-تدوین برنامه غذایی دانشجویی و بیمارستان شهید بهشتی به صورت ماهیانه

۷-نظارت روزانه و مستمر بر نحوه توزیع غذا در سلف سرویس گلستان

۸-نظارت بر آماده سازی و ارسال غذای سلف سرویس ۲۲ بهمن ،بیمارستان افضلی پور و شهید بهشتی

۹-ایجاد تغییرات در منوی غذایی دانشجویان با توجه به نظراتدبیر شورای صنفی و دبیر تغذیه و نظر سنجی از دانشجویان

۱۰-بازبینی و اصلاح مفاد قرارداد در هر سال پیگیری و تلاش مستمر در جهت احیا و رعایت بند بند قرارداد

۱۱-نظارت بر تمام امور آشپزخانه و چک کردن نقایص وسایل و ابزار آلات