۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۷ خرداد   

مهدی غنجعلی پور

رییس اداره تغذیه

تحصیلاتلیسانس امور اداری

شماره تماس: 31325353-034

شماره اتاق :10

 

شرح وظایف:
 

 •  برنامه ریزی و نظارت بر کلیه اموراداره تغذیه
 •  انجام برنامه ریزی های بلند مدت در راستای سیستهای حوزه جهت ایجاد بهترین کیفیت و کمیت در مراحل تغذیه
 • تنظیم و تدوین نهایی برنامه غذایی ( هفتگی–ماهیانه) متناسب با فصول و مناسبتها با توجه به نظرات دانشجویی و هزینه معاونت.
 • نظارت ، ارزیابی عملکرد کارشناسان و کلیه پرسنل شاغل در اداره تغذیه
 • ارائه راهکار و برنامه ریزی های لازم در جهت پیشبرد اهداف اداره تغذیه به سوی استاندارد سازی بیشتر با همکاری و نظر کارشناسان مربوطه .
 • نظارت بر کلیه امور تغذیه سلف سرویس ها و مشکلات تغذیه ای دانشکده های اقماری
 • هماهنگی با ادارات درون سازمانی و فراسازمانی در راستای پیشبرد اهداف اداره

 خانم سمیه کویری زاده

کارشناس اداره تغذیه و مدیر پایش عملیاتی

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت

شماره اتاق : 10

شماره تماس :31325288-034                                           

 

شرح وظایف:

 • مدیر پایش عملیاتی معاونت دانشجویی و فرهنگی
 • ثبت فعالیت های فرهنگی ، دانشجویی در پایان هر ماه در سامانه پایش
 • مسئول پیگیری مصوبات جلسه مدیران
 • ثبت قراردادهای معاونت در سامانه 
 • تسویه حساب دانشجویان در اداره تغذیه


حجت حسینی اختیار آبادی 

مسئول سلف سرویس

تحصیلات : لیسانس 

حضور در سلف سرویس گلستان

شماره تماس :31336393-034                                           

 

شرح وظایف:

 • نظارت دقیق بر عملکرد پرسنل اداره تغذیه در سلف سرویس بررسی گزارشات ارئه شده از طرف آنها در خصوص مشکلات سلف سرویس ها به صورت روزانه پیگیری و رفع مشکلات در حد ممکن و گزارش در خصوص موارد حل نشده یا هماهنگی لازم با مقام مافوق .
 • نظارت دقیق بر کیفیت و کمیت مواد غذایی خریداری شده از طریق کارشناسان و پیگیری های لازم .
 • شناسایی مشکلات مربوط به آشپزخانه و سلف سرویس اعم از تعمیرات وتأسیسات و پیگیری جهت حل مشکل .
 •  نظارت و پیگیریهای لازم در خصوص حمل و توزیع به موقع غذا در سلف سرویس ها و خوابگاه های سطح شهر