۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۸ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان   

 

 

این اداره مسئولیت تأمین محل سکونت و امکانات اولیه رفاهی در محل اسکان دانشجویان را در حد امکانات برعهده دارد. دانشجویان روزانه غیربومی دانشگاه براساس مقررات و شرایط مربوط می توانند از خوابگاه استفاده نمایند.

علاوه بر این اداره امورخوابگاهها مسئوليت اجراي مقررات و نظارت بر حفظ اموال ،اماكن،تاسيسات،بهداشت و كليه امور مرتبط با خوابگاه به عهده دارد که با ۶۰ نفر پرسنل به ارائه خدمت می پردازد.