۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

 

 

 

 

مدارک لارم جهت اخذ مجوز سکونت در خوابگاه :

 

  1.  کپی تاییدیه انتخاب واحد نیمسال مربوطه توسط آموزش دانشکده
  2. اخذ تهعد محضری و ارائه تعهد تکمیل شده جهت اسکن به آموزش دانشکده
  3. کپی شناسنامه از صفحه اول
  4. ارائه مدارک فوق به خوابگاه مربوطه

 

 

*ضمناً تامین کلیه وسایل شخصی برعهده دانشجو می باشد *

* کلیه امور مربوط به خوابگاه در اتاق شماره 2 معاونت دانشجویی و فرهنگی ( ساختمان صبا ) انجام می شود *