۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۸ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ بهمن   
رییس اداره رفاه 


آقای کاظم روحیان

رئیس اداره رفاه دانشجویی 

تحصیلات : کارشناسی ارشد روانشناسی

شماره تماس :31325290-034

شماره اتاق : 3                                                                                                    

 
 

شرح وظایف:

 • ثبت نام وپرداخت وام تحصیلی از دانشجویان روزانه متقاضی واجد شرایط در هر ترم
 • ثبت نام و پرداخت وام مسکن از دانشجویان روزانه متقاضی در هر ترم
 • ثبت نام و پرداخت وام ودیعه مسکن از دانشجویان روزانه متقاضی واجد شرایط در هرترم
 • ثبت نام و پرداخت وام ضروری از دانشجویان روزانه متقاضی واجد شرایط
 • انجام امور مربوط به بیمه حوادث کلیه دانشجویان
 • انجام امور مربوط به بیمه سلامت دانشجویان خارجی
 • تهیه شماره حساب برای کلیه دانشجویان جدیدالورود از بانک
 • نظارت برتسویه حساب دانشجویان
 • انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیل 
 • ارتباط و پیگیری مستمر با واحد درآمد صندوق رفاه جهت باز پرداخت بدهی دانشجویان به صندوق تا مرحله اعلام تسویه حساب توسط واحد درآمد

کارشناس اداره رفاه 


 

کارشناس اداره رفاه دانشجویی 

تحصیلات: 

شماره تماس :31325290-034

شماره اتاق : 3                                                                                                    

 
 

شرح وظایف

 • تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل ، انتقالی ، انصرافی و میهمان
 • ثبت نام دانشجویان روزانه متقاضی وام ودیعه مسکن
 • پیگیری امور مربوط به بیمه حوادث دانشجویان 
 • پیگیری امور مربوط به بیمه سلامت دانشجویان خارجی
 • انجام کلیه امور محوله طبق نظر رئیس اداره رفاه