۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
 

ناهید طاهری نژاد

رییس اداره مرکز قرآن و عترت (ع)

شماره تماس:31325282

نمابر:31325349

 

شرح وظایف :

1.توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی در میان دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌

2.گسترش فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و ترویجی در راستای تحقق فرهنگ قرآنی

3.ساماندهی مطالعات و پژوهش‌های کاربردی با هدف پشتیبانی محتوایی از برنامه‌های قرآنی

4.تدوین چشم‌انداز و نقشه جامعه فعالیت‌های قرآن و عترت (ع) در دانشگاه

5.ایجاد سامانه جامع فعالیت‌های قرآن و عترت(ع) با استفاده از فناوری اطلاعات و ابزارهای نوین ارتباطی

6.ایجاد بستر لازم جهت مشارکت فعال و حداکثری دانشجویان در برنامه‌های قرآن و عترت(ع)

7.حمایت مدبرانه از کانون‌های قرآن و عترت(ع) دانشگاه و حمایت مالی و معنوی از برنامه‌های آنان