۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر


حمدالله سلطانی نژاد

رئیس اداره امور فرهنگی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت

شماره اتاق :

شماره تماس :31325276-034                                           

 

شرح وظایف:

  • انجام مکاتبات اداری از امور معاونت و مدیریت تا حد مقررات اداری
  • پیگیری امور فرهنگی کانون­ها
  • پیگیری برنامه های تشکل های اسلامی ( انجمن اسلامی ، بسیج دانشجویی )
  • انجام ماموریت­های اداری تا حد مقررات اداری و مربوطه
  • شرکت در جلسات که از سوی مسؤولین ارجاع می­شود.
  • همکاری با سایر واحدهای معاونت ( مدیریت دانشجویی – مدیریت تربیت بدنی – اداره رفاه وسایر واحدهای ذیربط)
  • برگزاری جلسات در خصوص تصمیم گیری در حوزه معاونت


عباس نوابی

کارشناس فرهنگی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره اتاق :

شماره تماس :31325285-034                                           

 

شرح وظایف:

  •  

  •  


محمدرضا عباس زاده

کارشناس فرهنگی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره اتاق :

شماره تماس :31325276-034                                           

 

شرح وظایف:

  •