۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

محمود قربانی نژاد

   رییس اداره فرهنگی

   تحصیلات       :فوق لیسانس

        شماره تماس:۰۳۴۳۱۳۲۵۲۸۵

شماره اتاق : ۱۴

شرح وظایف:

۱- برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی

۲- اجرای برنامه های فرهنگی ستاد آغاز سال تحصیلی

۳- مشارکت در انتخاب دانشجویان نمونه دانشگاه

۴- پیگیری و نظارت بر اقامه نماز ،امر به معروف ونهی از منکر ،عفاف و حجاب در خوابگاهها و مراکز دانشجویی با هماهنگی نهاد مقام معظم رهبری

۵- برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی دانشگاهیان

۶- ساماندهی و نظارت بر نشریات دانشگاهی

۷- نظارت بر کانونهای دانشجویی و حمایت از آنان

 


 

 

حمدالله سلطانی نژاد

کارشناس فرهنگی

تحصیلات       :فوق لیسانس

     شماره تماس :۰۳۴۳۱۳۲۵۲۸۵

شماره اتاق : ۱۴

شرح وظایف:


۱- پیگیری و انجام امور مربوط به عمره مفرده دانشجویی و ...

۲- پیگیری و انجام امور دانشجویان نمونه

۳- هماهنگی و همکاری در خصوص برگزاری اردوهای داخل و خارج از استان

۴- هماهنگی و پیگیری کلیه امور فرهنگی

۵- همکاری و هماهنگی در خصوص برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویان و نظارت کامل بر آنها

۶- به مرحله اجرا گذاشتن برنامه های فرهنگی مانند جشن ها و غیره

 


 


 

محمدرضا عباس زاده

کارشناس فرهنگی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس :۰۳۴۳۱۳۲۵۲۷۶

شماره اتاق : ۱۴

شرح وظایف: 

۱- پیگیری و انجام کلیه امور مربوط به نشریات دانشجویی و ...

۲- پیگیری و انجام کلیه امور مربوط به جشنواره های فرهنگی


۳- هماهنگی و پیگیری امور فرهنگی