۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر

 

 

 

اهداف :

هدف این اداره برگزاری مراسم،جشنهای ملی و مذهبی،عزاداری ها و همایش دانشجویان جدید الورود و همایشهای دانشگاهی و کشوری و اردوهای دانشجویی با همکاری سایر نهادهای ذیربط.