۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۹ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۸ آبان   

محمدرضا نواده

رییس اداره فوق برنامه

تحصیلاتلیسانس

 شماره تماس :31325281-034
شماره اتاق : 14                                                                    

شرح وظایف:

  • تمهیدات لازم جهت برگزاری کلاسهای فوق برنامه مورد درخواست دانشجویان
  •  نظارت بر برنامه های هنری ساخته دانشجویان جهت اجرا در مراسم
  • هماهنگی برگزاری جشن های فارغ التحصیلی -جشن های ملی مذهبی
  • تمهیدات لازم جهت برگزاری اردو های داخل و خارج استان
  • برنامه ریزی و نظارت بر امور فوق برنامه
  • تمهیدات در خصوص مستند سازی مراسم فرهنگی و فوق برنامه
  • صدور مجوزهای مربوط به فعالیتهای هنری و فوق برنامه