۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

سهیلا آریایی نژاد

رییس اداره مشاوره

     تحصیلات       : کارشناس ارشد 

شماره تماس:31325303

دورنگار         :31325292

شرح وظایف : 

۱- تشکیل وپیگیری تصمیمات کمیته روان شناختی وسایر کمیته ها

۲- عضویت در کمیسیون موارد خاص دانشگاه

۳- تشکیل شورای تامین بهداشت روانی دانشجویان

۴- اعمال سیاستها وبرنامه های پیشگیری ومشاوره ،مصوب دفتر مرکزی مشاوره

۵- جلب همکاری متخصصین مورد نیاز (روانشناس/مشاور/روانپزشک/مددکار)به صورت پاره وقت

۶- نظارت بر پذیرش مراجعین وارائه خدمات مناسب به آنها توسط متخصصین شاغل در اداره

۷- تهیه گزارش ماهانه برای ارائه به دفتر مرکزی مشاوره

۸- شرکت در دوره های باز آموزی 

 


 

 

    بتول پورجوپاری

   مددکار اداره مشاوره

     تحصیلات: فوق لیسانس

       شماره تماس     :۳۱۳۲۵۲۵۸

 

 
 

 شرح وظایف :

۱- بررسی موقعیت دانشجویان ارجاعی به اداره مشاوره و نیز خانواده آنان از طریق لازم(بازدید منازل،مراجعه به محل کار ،مراجعه به خوابگاه و...)

۲- ایجاد رابطه صحیح و همکاری با کادر آموزشی،اداری و سایر کارکنان در رابطه با حل مشکلات دانشجویان

۳- اعزام دانشجویان نیازمند به مراکز پزشکی و موسسات خدمات اجتماعی مرتبط با مشکل دانشجو

۴- تکمیل پرونده مدد کاری مراجعه کنندگان وثبت اطلاعات مورد نیاز برای پیگیری کار مراجع

۵- شناسایی منابع اجتماعی ،رفاهی و بهداشتی برای کمک به حل مشکلات دانشجوی

۶- راهنمایی و مشاوره دانشجو در زمینه مشکلات مختلف

۷- حضور و ارتباط مستمر با دانشجویان ساکن خوابگاه

۸- شرکت و انجام کارگاههای آموزشی

۹- انجام طرحهای تحقیقی