۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ چهارشنبه ۳۱ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ دي   

 

 

شورای انضباطی دانشجویان در مجموعه مدیریت دانشگاه تنها مرجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به تخلفات و شکایات دانشجویی است که علاوه بر مسئولیت خویش در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی سعی دارد از هرگونه برخورد تحقیرآمیز حتی در مواردی که تخلف محرز گردیده است جلوگیری نماید.

با توجه به قداست علم و اخلاق در محیطهای آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانشجویان، دانشجو موظف است در طول زمان تحصیل در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه ، از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون و حیثیت دانشجو باشد، خودداری کند . هرگاه دانشجویی در مکانهایی بعنوان دانشجو فعالیت داشته باشد(محیط های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی درمانی، سفرهای دانشجویی، محل های کارآموزی ، خوابگاه و ...) مرتکب عملی شود که بر حسب قوانین و مقررات دانشگاهی و کشوری مستوجب کیفر باشد شورای انضباطی می تواند ضمن رسیدگی به تخلف در حیطه آیین نامه انضباطی ، مواردی را برای برخورد در حیطه کاری مراجع ذیصلاحیت به آنها نیز ارجاع دهد.

شوراهای انضباطی از نظر اداری در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی قرار می گیرند، لیکن از نظر بررسی پرونده ها و برخورد با تخلفات و صدور آراء کاملا" مستقل عمل می کنند.