۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ چهارشنبه ۳۱ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۶ بهمن   

اهداف شورای انضباطی دانشجویان : 

۱- پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه

۲- کمک به سالم نگه داشتن محیط های آموزشی ، پژوهشی و تامین حقوق دانشگاهیان

۳- ترغیب دانشجویان به حفظ شأن و کرامت دانشجویی و رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران

۴- مقابله با بی نظمی و هنجارشکنی

۵- برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوی در رسیدگی و تصمیم گیری به امور آنان

 

وظایف شورای انضباطی دانشجویان 

۱- رسیدگی به تخلفات دانشجویان

۲- جلوگیری از هرج و مرج و بی نظمی در محیط دانشجویی

۳- پیگیری شکایات دانشجویان

۴- پاسخگویی به استعلامهای استخدامی ادارت و سازمانها و استعلامهای آزمونهای دستیاری، دکترای  تخصصی و کارشناسی ارشد

۵- اعلام نظر در خصوص درخواستهای میهمانی، انتقالی و جابجایی دانشجویان

۶- ارائه مجوز فارغ التحصیلی دانشجویان دارای پرونده انضباطی

۷- پاسخ به استعلامهای واحدهای مختلف دانشگاهی از جمله کمیته ناظر بر نشریات ، شورای صنفی و...