۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر

سخن دبیر شورای انضباطی به مناسبت شروع سال تحصیلی

سلام

از ایستگاه کنکور گذشتید با همه خاطراتش و اکنون دانشگاه دروازه ورود شما به شهر دانایی است اما شهر دانایی و حکمت هم مانند همه گذرگاههای بشری قوانین ویژه خود رادارد ، از لحظه ورودتان تا لحظه فارغ التحصیلی پر از خاطرات به یادماندنی است،کافی است با احترام به قوانین ، دانایی و خردمندی خود را نشان دهیم.

ورودتان را تبریک می گوییم و امیدواریم همسفران خوبی باشیم.

فاطمه دهشیری دبیر شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه