۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

 

 آدرس:چهارراه دانشگاه ابتدای جاده هفت باغ علوی پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان – ساختمان صبا – اولین اتاق سمت راست     

تلفن:۰۳۴۳۱۳۲۵۳۵۱
 فاکس :۰۳۴۳۱۳۲۵۳۵۱


 
پست الکترونیک : enzebati@kmu.ac.ir