۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۱۶ آذر   

 

 

رئیس دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

تحصیلات :کارشناسی ارشد

شماره های تماس : 2-31325301-034

دورنگار : 31325299-034

شماره اتاق : 5

 

 

 

شرح وظایف :

*همگاری و هماهنگی مستمر با حوزه های ستادی و معاونت ها به منظور

     تسهیل در برنامه های معاونت

*برنامه ذیزی ، هماهنگی و تنظیم جلسات

*برنامه ریزی جلسات ارتقاء فرهنگی اساتید و جلسات دوره ای