۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن   

بسمه تعالی

 

برنامه حضور روانشناسان بصورت آنکال در خوابگاه های دانشجویی

سال تحصیلی 1399 _ 1400

در صورت نیاز؛ ضمن هماهنگی با همتایار خوابگاه تعیین وقت صورت می گیرد

 

خوابگاه

حیطه فعالیت

نام و نام خانوادگی

بوستان؛ آزاد؛ام ابیها؛طاها

مشاوره تحصیلی

دکتر نسرین صالحی نژاد

گلستان؛سجاد؛حیدری مقدم

مشاوره تحصیلی

دکتر محمد رئوف انجم شعاع

بوستان؛ آزاد؛ام ابیها؛طاها

مشاوره فردی

 ناهید نیک پور