۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۸ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ آبان   

 

این واحد جهت تامین بخشی از هزینه ها و رفع برخی مشکلات رفاهی دانشجویان شاغل به تحصیل در چهار چوب آیین نامه صندوق رفاه وزارت بهداشت و درمان و بودجه های تخصیص داده شده از طرف صندوق مذکور فعالیت می نماید .

به این منظور در هنگام ثبت نام کلیه دانشـــجویــانی که به هر طــریق در دانشگــاه پــذیرفتـه می شوند(کنکور سراسری، انتقالی و جابجایی ازسایر دانشگاهها ) موظف به تکمیل فرمهای ثبت مشخصات و امور مربوط به اخذ تعهد محضری و ارائه به اداره رفاه در موعد مقرر می باشند تا در اسرع وقت نسبت به معرفی دانشجو جهت اخذ تسهیلات خوابگاهی و تغذیه و نیز معرفی به صندوق رفاه جهت اخذ کمک هزینه تحصیلی( در صورت تمایل دانشجو) اقدام شود .

همچنین در صورت اعلام آمادگی صندوق رفاه در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان متقاضی انواع وامها ثبت نام و پس از انجام امور مربوطه ، لیست متقاضیان جهت پرداخت وام به صندوق رفاه ارائه می گردد.

پیگیری امور مربوط به بیمه خدمات درمانی دانشجویان خارجی و بیمه حوادث دانشجویان ازدیگر وظایف این اداره می باشد.