۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

 

 

 

خانم زینب رمضانی

مسئول دفتر مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

تحصیلات : دیپلم

شماره های تماس :2-31325301-034

دورنگار: 31325299-034

شماره :5

 

شرح وظایف :

  • پاسخ گویی حضوری به ارباب رجوع ها
  • هماهنگی و تنظیم جلسات و دیدارها
  • پیگیری نامه های مربوطه 
  • پاسخ گویی به تماس ها